CONVOCATORIA DE BECAS E AXUDAS PARA ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO

Convócanse, para o curso 2018-2019, as seguintes axudas:

- Axudas directas para os alumnos,incluíndo os afectados por TDHA, que requiran por un periodo da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas espacíficas derivadas de discapacidade ou trastornos graves de conducta.

- Subsidios por necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade or trastornos graves de conducta para familias numerosas.

- Axudas para programas específicos complementarios á educación regradapara o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuales.

Plazo: Ata o 27 de setembro.

Toda a información e documentación no na WEB DO MINISTERIO  ou no noso BLOG DE ORIENTACIÓN.