CONVOCADAS AS BECAS E AXUDAS PARA OS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO

Convocanse as seguintes axudas para o curso 2017-2018:

- Axudas directas para os alumnos, incluíndo os afectados por TDAH que requiran por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou trastornos graves de conduta.

- Subsidios por necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conduta para familias numerosas.

- Axudas para programas específicos complementarios á educación regrada para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais.

 

Prazo: ata o 28 de setembro

Toda a información dos requisitos, dotacións e lugar de entrega no noso BLOG DE ORIENTACIÓN ou no enlace do MINISTERIO DE EDUCACIÓN